Δημοσιεύσεις εταιρικών ισολογισμών

Στοιχεία εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΒΙΟΤΕΧ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΝΑΥΤΙΛ/ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΝΕΡΟΥ
ΑΦΜ: 094095973
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 57294104000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9ο ΧΙΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2311-999.914 & 2310-489.414
FAX: 2311-999.915
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biotexae.eu
EMAIL: info@biotexae.eu

Ισολογισμοί εταιρίας

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΗΣ 31.12.2014 33η χρήση (1/1-31/12/2014) Μ.Α.Ε. 8874/62/Β/86/708 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 57294104000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΗΣ 31.12.2013 32η χρήση (1/1-31/12/2013) Μ.Α.Ε. 8874/62/Β/86/708 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 57294104000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 31η χρήση (1/1-31/12/2012) Μ.Α.Ε. 8874/62/Β/86/708 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 57294104000