Εταιρικό προφίλ

Προφίλ εταιρίας

H «ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε.» με την πλήρη επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ιδρύθηκε το 1981.

Η εταιρία μας έχει ως αντικείμενο την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων, κολυμβητικών δεξαμενών και εμφιαλωμένων νερών επιτραπέζιων ή φυσικών μεταλλικών.
Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, έχει μελετήσει και κατασκευάσει περισσότερες από 250 μονάδες.

Η έδρα της εταιρίας μας είναι στο 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, κτίριο THERMI 1.

Η εταιρία και κυρίως το μελετητικό τμήμα της, είναι στελεχωμένη από επιστημονικούς συνεργάτες (χημικοί-μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.).

Η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. είναι από τις πολύ λίγες εταιρείες που διαθέτουν δικό τους χώρο μηχανολογικών κατασκευών. Στη Βιομηχανική Περιοχή της Ιωνίας Θεσσαλονίκης, διαθέτει υποκατάστημα - αποθήκη 400 m², πλήρως εξοπλισμένη με μηχανουργικά μηχανήματα, δράπανους, ηλεκτροσυγκολλήσεις, διάφορα εργαλεία, πάγκους εφαρμογής, αποθήκη ανταλλακτικών κλπ., όπου σε μόνιμη βάση κατασκευάζονται όλες οι ιδιόμορφες κατασκευές που απαιτούνται για μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (σχάρες, ξέστρα, αεριστήρες, αμμόφιλτρα, θυροφράγματα κ.λπ.).

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος, αλλά κυρίως υψηλή ποιότητα και προσαρμογή της συγκεκριμένης κατασκευής γα τη συγκεκριμένη μονάδα. Το κυριότερο όμως στοιχείο που πιστεύουμε ότι δημιουργεί το τέλειο αποτέλεσμα, είναι ότι το ίδιο τεχνικό προσωπικό που κατασκευάζει ή προετοιμάζει τον εξοπλισμό, είναι αυτό που στη συνέχεια τον εγκαθιστά επί τόπου του έργου, τον θέτει σε λειτουργία και τον παρακολουθεί για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που πρέπει.

Για τις ηλεκτρολογικές ανάγκες των μονάδων, η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. έχει μόνιμη συνεργασία με εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων καθώς επίσης και με εταιρία παροχής τεχνογνωσίας και προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού (P.L.C.).

Τέλος η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. είναι πλαισιωμένη από το 1980 με πλήρη ομάδα συνεργαζόμενων εταιρειών (μηχανουργεία, αντιπροσωπείες κ.λπ.) με την βοήθεια των οποίων είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση.